phạm thống nhất

PMS 2.0

Quản lý hiệu suất liên tục

Phát triển Tài năng. Gắn kết đội ngũ. và Hiệu suất cao.

PMS 1.0 – Quản lý hiệu suất truyền thống

Hầu hết các doanh nghiệp đang ứng dụng PMS 1.0

Quy trình quản lý hiệu suất gồm 3 bước căn bản:

  1. Giao chỉ tiêu KPI.
  2. Giám sát tiến độ.
  3. Đánh giá và xếp loại nhân viên.

Bạn có đang làm 3 việc này không?

1

Phương thức quản trị này đã từng rất hiệu quả trong nền kinh tế 3.0

Nơi nhân viên được coi như các cỗ máy, hoạt động tốt nhất khi được “chỉ đạo kiểm soát“. Cách vận hành căn bản là:

  • Lãnh đạo “nhấn nút”, thì nhân viên hoạt động.
  • Không nhấn nút, thì dừng hoạt động.

Cái nút bấm thần thánh của lãnh đạo chính là: Cây gậycủ cà rốt (hệ thống thưởng – phạt theo KPI).

Mặc dù, nhân viên không được đối xử như một con người, nhưng thực tế thì PMS 1.0 đã từng hiệu quả!

Bằng chứng là có đến 91% doanh nghiệp áp dụng mô hình quản trị này.

PMS 2.0 – Quản lý hiệu suất liên tục

Phương thức quản trị trong nền kinh tế 4.0 đã thay đổi quan điểm: “Nhân viên được đối xử như một con người” (chứ không bị coi là máy móc nữa).

Tài sản quý nhất của doanh nghiệp chính là con người.

(Matsushita Konosuke)

Quan điểm quản trị hiện đại là: “Cộng tác và Đổi mới“. (thay thế cho quan điểm “Chỉ đạo và Kiểm soát” trước đây).

Vì vậy:

PMS 2.0 – Quản lý hiệu suất liên tục, đúng như tên gọi của nó, bao gồm 3 bước căn bản:

  1. Thiết lập OKR
  2. Huấn luyện liên tục
  3. Đánh giá hiệu suất (review)

2

Trong đó:

Khâu huấn luyện và phản hồi liên tục là yếu tố quyết định tới hiệu suất của nhân viên.

Vai trò của nhà quản lý hiện đại là: Huấn luyện viên (chứ không phải là “Sếp” nữa).

3

Cuối cùng,

Nếu bạn muốn chuyển đổi hệ thống quản trị sang PMS 2.0 – Quản lý hiệu suất liên tục

Hãy đăng ký để được Nhất hỗ trợ:

phạm thống nhất

Đăng ký Tư vấn PMS 2.0