phạm thống nhất

OKR

Mục tiêu & Kết quả then chốt

Mô hình quản trị Hiện đại và Văn minh nhất ngày nay

OKR – Mục tiêu & Kết quả then chốt

Hiểu đơn giản, OKR là hệ thống quản trị theo mục tiêu.

OKR giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất kinh doanh – bằng cách – cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên và các phòng/ban.

Để quản trị theo mục tiêu, doanh nghiệp có 2 sự lựa chọn:

  • Sử dụng KPI.
  • Hoặc áp dụng OKR.

Vì vậy, Nhất sẽ so sánh 3 điểm khác biệt căn bản của 2 mô hình này.

#1. Về số lượng:

KPI nhiều và phân tán. OKR ít và trọng điểm.

OKR tập trung trọng điểm vào các mục tiêu quan trọng nhất. Cách làm này vừa giúp doanh nghiệp không bị lãng phí nguồn lực, vừa tăng cơ hội đạt được mục tiêu.

2

 

3

#2. Về cơ chế vận hành

KPI mệnh lệnh. OKR hợp tác.

KPI thiên về giao chỉ tiêu (thường là phân bổ từ trên xuống) theo cơ chế mệnh lệnh. OKR thì không phân bổ mà cùng nhau liên kết và căn chỉnh mục tiêu.

Cách làm của OKR giúp nhân viên chủ động và trách nhiệm cao. Đồng thời thúc đẩy văn hóa hợp tác trong doanh nghiệp.

4

 

5

#3. Về quan điểm quản trị

KPI là vũ khí. OKR là công cụ.

KPI thường đi kèm cơ chế cây gậycủ cà rốt (thưởng phạt). Nó là vũ khí của nhà quản trị để điều khiển nhân viên.

Ngược lại, OKR được coi là công cụ (nhà quản trị trao cho nhân viên) nhằm giúp họ phát huy tài năng để hoàn thành xuất sắc công việc.

6

 

7

Quy trình vận hành OKR bao gồm 6 bước căn bản:

  1. Dự thảo OKR.
  2. Liên kết và căn chỉnh OKR.
  3. Phát triển sáng kiến và lập kế hoạch.
  4. Đo lường kết quả và theo dõi hiệu suất.
  5. Checkin OKR.
  6. Review (đánh giá hiệu suất).

Trong đó:

OKR rất coi trọng các hoạt động: Ghi nhận, Phản hồi liên tụcHuấn luyện nhân viên.

1

Cuối cùng,

Bạn muốn triển khai mô hình quản trị OKR, hãy đăng ký để được Nhất tư vấn.

3 Lợi thế khác biệt trong phương pháp triển khai

#1. Dễ dàng ứng dụng

Nhất đã chuẩn hóa hệ thống OKR thành Quy trình từng bước, với các Mẫu biểu chi tiết, doanh nghiệp chỉ việc ứng dụng.

#2. Phương pháp tin cậy

Nhất đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp, phương pháp triển khai đã được kiểm chứng thành công tại Việt Nam.

#3. Quản lý nhàn nhã

Nhất cung cấp phần mềm MyOKR giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống OKR rất nhàn nhã so với excel.

cam kết ứng dụng hiệu quả

Đăng ký tư vấn OKR

Cam kết ứng dụng OKR thành công trong 03 tháng.

phạm thống nhất