phạm thống nhất

Dịch vụ Tư vấn

Tư vấn Triển khai OKR

OKR – Mục tiêu & Kết quả then chốt

Là hệ thống Quản trị theo Mục tiêu, OKR giúp doanh nghiệp thúc đẩy hiệu suất kinh doanh, bằng cách:

Gắn kết đội ngũ và Phát triển tài năng của nhân viên.

Dưới đây là quy trình OKR đã được đúc rút (kiểm chứng thành công tại Việt Nam):

6 bước vận hành hệ thống OKR:

 1. Dự thảo OKR.
 2. Liên kết và căn chỉnh OKR.
 3. Phát triển sáng kiến.
 4. Đo lường kết quả và theo dõi hiệu suất.
 5. Checkin OKR và phản hồi liên tục.
 6. Review (đánh giá hiệu suất).

Trong đó:

OKR rất coi trọng các hoạt động: Ghi nhận, Phản hồi liên tụcHuấn luyện nhân viên.

1

Lộ trình tư vấn OKR:

 • Bước 1: Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp.
 • Bước 2: Đề xuất phương án triển khai phù hợp.
 • Bước 3: Thống nhất mục tiêu của dự án.
 • Bước 4: Lập và triển khai dự án.
 • Bước 5: Đánh giá hiệu quả và nghiệm thu dự án.

Cuối cùng,

Bạn muốn triển khai mô hình quản trị OKR, hãy đăng ký để được Nhất tư vấn.

3 Lợi thế trong phương pháp triển khai OKR

#1. Dễ dàng ứng dụng

Phương pháp triển khai OKR đã được chuẩn hóa thành Quy trình từng bước, với các Mẫu biểu chi tiết, doanh nghiệp chỉ việc ứng dụng.

#2. Phương pháp tin cậy

Nhất đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp, phương pháp triển khai đã được kiểm chứng thành công tại Việt Nam.

#3. Quản lý nhàn nhã

Ứng dụng phần mềm MyOKR giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống OKR rất nhàn nhã so với excel.

cam kết ứng dụng hiệu quả

Đăng ký Tư vấn OKR

Cam kết ứng dụng OKR thành công trong 03 tháng.

okr coaching tại doanh nghiệp
2
okr coaching tại doanh nghiệp