Phần mềm MyOKR

Phiên bản MyOKR_club hỗ trợ doanh nghiệp triển khai OKR

Miễn phí trọn đời

Thư ngỏ

Đây là món quà dành tặng bạn!

Phiên bản MyOKR_club (miễn phí trọn đời) là cam kết của Nhất vì sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp SMEs trong cuộc chuyển đổi phương thức quản trị lần này.

Nhất tin rằng phần mềm MyOKR sẽ giúp bạn triển khai OKR hiệu quả hơn.

Dễ dàng quản lý nhân viên

Giúp bạn Quản lý % Hoàn thành mục tiêuTiến độ công việc của từng nhân viên. Cập nhật online theo thời gian thực, mọi lúc, mọi nơi.

2

Cảnh báo bằng màu sắc trực quan

Giúp bạn nhanh chóng nhận diện các nhiệm vụ đã hoàn thành để khen ngợi kịp thời. Cũng như các nhiệm vụ đang trễ hẹn để đôn đốc ngay.

Tăng động lực làm việc cho CBNV hăng hái hơn.

3

Thông tin minh bạch

Các thành viên đều nhìn thấy công việc và tiến độ của nhau, giúp tăng tính trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Thậm chí, tạo ra cảm xúc thi đua hoàn thành công việc.

Quản lý từ xa mọi lúc – mọi nơi – mọi thiết bị

4

5

#1. Dễ sử dụng

Các tính năng được thiết kế trực quan và đơn giản. Giúp CBNV dễ dàng sử dụng.

#2. Năng suất

Tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức so với việc sử dụng Excel.

#3. Hiệu quả

Phần mềm được thiết kế theo quy trình OKR tiêu chuẩn. Đã được kiểm chứng thành công!

Cta

Đăng ký Phần mềm MyOKR

Phiên bản MyOKR_club (Miễn phí trọn đời)

`