phạm thống nhất

Dịch vụ Huấn luyện

Kỹ năng Quản lý trong OKR

Chương trình huấn luyện “Kỹ năng Quản lý trong OKR” được thiết kế dành riêng cho các Doanh nghiệp đã triển khai OKR.

Tại sao cần “làm mới” kỹ năng cho đội ngũ quản lý?

 • Thứ nhất: Mô hình quản trị OKR đòi hỏi cách thức quản lý mới:

Chuyển từ phong cách “Mệnh lệnh & Kiểm soát” sang “Hợp tác và Trao quyền”.

 • Thứ hai: Theo kết quả khảo sát của Gallup, nhà quản lý tác động đến 70% sự gắn kết và hiệu suất công việc.

Con số 70% cho thấy: Nhà quản lý chính là chìa khóa thành công của hệ thống OKR.

Thiết lập OKR xong rồi sao? Làm thế nào để đạt được nó?

Chinh phục mục tiêu OKR là một cuộc hành trình. Và đội ngũ quản lý của doanh nghiệp chính là những người có tác động lớn nhất (70%).

3

 

 

 

 

1. Đối tượng học viên:

 • Cán bộ Quản lý cấp trung.
 • Giám sát, Trưởng nhóm.

2. Mục tiêu huấn luyện:

 • Chuyển đổi tư duy và kỹ năng quản lý phù hợp với mô hình quản trị OKR.
 • Giúp cán bộ quản lý thiết lập các thói quen mới trong quản lý đội nhóm.

3. Nội dung chương trình:

(Nội dung huấn luyện có thể được điều chỉnh theo đặc thù riêng của doanh nghiệp).

Kỹ năng 1: Huấn luyện và Phản hồi liên tục (Coaching)

 • Yêu cầu mới: OKR chuyển đổi phong cách quản lý từ “Mệnh lệnh & Kiểm soát” sang “Hợp tác & Trao quyền”. Tức là, nhà quản lý cần trao quyền nhiều hơn cho nhân viên.
 • Thách thức: Thật khó để trao quyền khi năng lực nhân viên chưa đủ tốt. Vì vậy, nhà quản lý cần biết cách huấn luyện và liên tục phản hồi cho nhân biết: Điều gì họ làm tốt? Cũng như điều gì họ cần cải thiện? để đạt được mục tiêu.

Kỹ năng 2: Giải quyết vấn đề từ gốc rễ

 • Yêu cầu mới: OKR khuyến khích đội nhóm và nhân viên đặt ra các mục tiêu thách thức. 
 • Thách thức: Mục tiêu càng lớn, thì vấn đề (rào cản) càng lớn. Đòi hỏi nhà quản lý cần có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả (nhằm dẫn dắt đội nhóm và nhân viên vượt qua các rào cản), để hoàn thành mục tiêu.

Kỹ năng 3: Ra quyết định nhóm

 • Yêu cầu mới: Trong hệ thống OKR, nhân viên được tham gia vào quá trình Ra quyết định của đội nhóm. Tức là, cả đội cùng nhau đưa ra quyết định (trong quản trị: gọi là Ra quyết định nhóm).
 • Thách thức: 5 người, thì 10 ý khác nhau. Nếu nhà quản lý không biết cách “Ra quyết định nhóm” (để đạt được sự đồng thuận), thì sẽ dẫn đến xung đột. Phá hỏng sự gắn kết và giảm tụt hiệu suất.

Kỹ năng 4: Gây ảnh hưởng và Tạo động lực

 • Yêu cầu mới: OKR khuyến khích doanh nghiệp hạn chế sử dụng hình thức “cây gây và củ cà rốt” (tức là cơ chế “thưởng/phạt” để tạo động lực ngoại sinh).
 • Thách thức: Hạn chế thưởng/phạt, thì khích lệ nhân viên kiểu gì? Lúc này, nhà quản lý cần sử dụng phương pháp “tạo động lực nội sinh”. Cũng như, cách để “gây ảnh hưởng” tới hành vi của nhân viên. 

cam kết ứng dụng hiệu quả

Hãy hình dung:

Chiếc máy tính có phần cứng và phần mềm, thì trong hệ thống OKR:

Quy trình OKR là phần cứng, Kỹ năng Quản lý là phần mềm.

Nếu như 2 yếu tố này không tương thích với nhau, thì máy tính sẽ chạy rất ì ạch…

Ngược lại, nếu Kỹ năng Quản lý phù hợp với hệ thống OKR:

 • Đội nhóm sẽ vận hành trơn tru, và
 • Hiệu suất của doanh nghiệp sẽ được nâng cao.

Đăng ký Huấn luyện

Kỹ năng Quản lý trong OKR

okr coaching tại doanh nghiệp
okr coaching tại doanh nghiệp
65951818 2155680444554398 5551233144042029056 O