phạm thống nhất

Dịch vụ Đào tạo

Ứng dụng OKR trong Quản trị

Khóa học “Ứng dụng OKR trong Quản trị” được thiết kế dành riêng cho các Doanh nghiệp lần đầu triển khai OKR.

1. Đối tượng học viên:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Cán bộ Quản lý cấp trung.

2. Mục tiêu đào tạo:

 • Giúp Lãnh đạo và Quản lý của doanh nghiệp hiểu rõ các yếu tố cốt lõi của OKR.
 • Nắm được quy trình và công cụ để triển khai OKR thành công.

3. Nội dung chương trình:

(Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp).

Học phần 1: Tổng quan về OKR và quản lý hiệu suất liên tục PMS 2.0

 • Khai mạc chương trình.
 • OKR là gì? 
 • Một số case study thực tế triển khai tại Việt Nam.
 • Thảo luận về hiện trạng hệ thống PMS của doanh nghiệp.
 • Hạn chế của hệ thống PMS 1.0.
 • Giới thiệu hệ thống PMS 2.0.

Học phần 2: Hướng dẫn Thiết lập OKR

 • Sự khác nhau giữa OKR và KPI.
 • Lợi ích của OKR.
 • 5 kỹ thuật thiết lập OKR.
 • Thực hành dự thảo OKR.
 • Thực hành liên kết và căn chỉnh OKR.
 • Các sai lầm phổ biến khi lần đầu triển khai OKR.

Học phần 3: CFR và huấn luyện liên tục

 • Giới thiệu về CFR.
 • Huấn luyện liên tục và vai trò mới của nhà quản lý.
 • Hướng dẫn kỹ thuật và thực hành huấn luyện OKR.
 • Vai trò của các cuộc trò chuyện trong OKR.
 • Hướng dẫn họp Checkin.
 • Hướng dẫn kỹ thuật phản hồi.

Học phần 4: Hướng dẫn lần đầu triển khai OKR

 • Quy trình đặc thù trong lần đầu triển khai OKR.
 • Các công cụ để triển khai OKR.
 • Vai trò của lãnh đạo và quản lý trong hệ thống OKR.
 • Lưu ý với đánh giá và khen thưởng nhân viên.
 • Hỏi đáp.
 • Tổng kết chương trình.

Icon Okr

 

 

Lưu ý:

Nếu doanh nghiệp của bạn đã triển khai KPI (lâu năm), chuyển đổi sang OKR, sẽ là một thách thức lớn:

 • Nhiều doanh nghiệp đã mắc phải cạm bẫy này: “Bình mới, rượu cũ”.
 • Hãy đăng ký, để Nhất hỗ trợ triển khai cho đúng bản chất của OKR.
cam kết ứng dụng hiệu quả

Đăng ký Đào tạo

Ứng dụng OKR trong Quản trị

Vnpt
1
Hà Nội