Khóa học online
5 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb041
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Xây dựng thương hiệu cá nhân
Bài học 13 bước xây dựng thương hiệu cá nhân
Bài học 2Hiểu rõ bạn là ai?
Bài học 3Xác định khách hàng mục tiêu
Bài học 4Tìm ra điểm khác biệt USP
Bài học 5Thiết lập hình ảnh thương hiệu
Bài học 6Xác định kênh truyền thông phù hợp