Khóa học online
12 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb07
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Xây dựng Quy trình tinh gọn và hiệu quả
Bài học 1Quy trình tinh gọn là gì?
Bài học 2Cách vẽ sơ đồ quy trình
Bài học 3Nhận diện lãng phí trong quy trình
Bài học 4Đo lường lãng phí trong quy trình
Bài học 5Loại bỏ lãng phí khỏi quy trình
Bài học 6Với các quy trình nội bộ thì sao?