Khóa học online
8 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb055
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Xây dựng Kịch bản thuyết trình
Bài học 1Kịch bản thuyết trình là gì?
Bài học 2Kịch bản Giải quyết vấn đề
Bài học 3Kịch bản Chứng minh
Bài học 4Kịch bản Lời mời cơ hội
Bài học 5Kịch bản Quản lý rủi ro
Bài học 6Lưu ý quan trọng cuối cùng