Khóa học online
42 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb024
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Điểm độc đáo của OKR là gì?
Bài học 1Giới thiệu khóa học
Bài học 2OKR là gì?
Bài học 3Điểm độc đáo 1 - OKR không phân bổ mục tiêu
Bài học 4Điểm độc đáo 2 - OKR khuyến khích mục tiêu đột phá
Bài học 5Điểm độc đáo 3 - Chiến lược và chiến thuật OKR
Học phần 2Quy trình triển khai OKR
Bài học 6Một quy trình OKR điển hình
Bài học 7Bước 1 - Dự thảo mục tiêu OKR
Bài học 8Bước 2 - Liên kết và căn chỉnh OKR
Bài học 9Bước 3 - Phát triển sáng kiến thực hiện OKR
Bài học 10Bước 4 - Đo lường kết quả thực hiện
Bài học 11Bước 5 - Hội thoại Check-in hàng tuần
Bài học 12Bước 6 - Hội thoại Feedback
Học phần 3Các lưu ý quan trọng
Bài học 13Tránh các sai lầm phổ biến
Bài học 14Lưu ý với kết quả then chốt
Bài học 15Tại sao nên tách OKR ra khỏi tiền lương
Bài học 16OKR khác KPI như thế nào?
Bài học 17Lựa chọn công cụ triển khai OKR