Khóa học online
2 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb004
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Thuyết phục Sếp triển khai ý tưởng
Bài học 1Thuyết phục bằng Tam giác hùng biện
Bài học 2Bạn trong mắt Sếp
Bài học 3Hiểu Sếp của bạn
Bài học 4Thiết lập bối cảnh
Bài học 5Công thức trình bày AIDA