Khóa học online
36 Học viên đã ghi danh
Giá799000 đ349000 đ
Đăng ký ngay
tang hieu suat lam viec cua nhan vien
Topbanner

Làm thế nào Cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên?


Khóa học này cung cấp cho bạn:

  • Biểu mẫu để phân bổ mục tiêu cho từng nhân viên.
  • Cách thức huấn luyện và tạo động lực.
  • Phương pháp đào tạo và phát triển cho 4 nhóm nhân sự.
  • Biểu mẫu đánh giá và xếp loại nhân viên.
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Quản lý hiệu suất của đội nhóm
Bài học 1Quy trình quản lý hiệu suất
Bài học 2Thiết lập mục tiêu hiệu suất
Bài học 3Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu thiết lập mục tiêu
Bài học 4Cách phát triển ý tưởng để thực hiện mục tiêu
Bài học 5Phương pháp lựa chọn giải pháp tối ưu
Học phần 2Phân bổ mục tiêu cho nhân viên
Bài học 6Phân bổ mục tiêu cho từng nhân viên
Bài học 7Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu phân bổ mục tiêu
Bài học 8Phương pháp để nhân viên cam kết thực hiện mục tiêu
Học phần 3Thúc đẩy năng suất làm việc
Bài học 9Cách theo dõi tiến trình thực hiện công việc của nhân viên
Bài học 10Tránh cạm bẫy quản lý vi mô
Bài học 11Cách nhận phản hồi của nhân viên
Bài học 12Phương pháp huấn luyện nhân viên
Bài học 13Phương pháp tạo động lực cho nhân viên
Học phần 4Đánh giá hiệu suất làm việc
Bài học 14Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu đánh giá hiệu suất
Bài học 15Phương pháp đo lường kết quả thực hiện công việc của nhân viên
Bài học 16Phương pháp xếp loại nhân viên theo hiệu suất
Bài học 17Ma trận xếp loại nhân viên theo năng lực
Bài học 18Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu xếp loại nhân viên
Bài học 19Cách tổ chức buổi họp tổng kết hiệu suất
Học phần 5Phát triển năng lực nhân viên
Bài học 20Phương pháp phát triển nhân viên có hiệu suất cao
Bài học 21Cách thúc đẩy nhân viên có hiệu suất ổn định
Bài học 22Hình thức xử lý nhân viên có hiệu suất thấp
Bài học 23Thách thức đội nhóm bằng mục tiêu kéo dãn
Học phần 6Danh sách biểu mẫu