Khóa học online
9 Học viên đã ghi danh
(1 đánh giá)
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb019
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Thiết lập mục tiêu và kế hoạch thực hiện
Bài học 1Quy trình quản lý hiệu quả làm việc
Bài học 2Thiết lập mục tiêu
Bài học 3Hướng dẫn sử dụng mẫu thiết lập mục tiêu
Bài học 4Cách phát triển ý tưởng để thực hiện mục tiêu
Bài học 5Cách lựa chọn phương án tối ưu
Bài học 6Phân bổ mục tiêu cho nhân viên
Bài học 7Hướng dẫn sử dụng mẫu phân bổ mục tiêu
Bài học 8Phương pháp để nhân viên cam kết với mục tiêu
Học phần 2Theo dõi tiến trình và phản hồi
Bài học 9Cách theo dõi tiến trình thực hiện của nhân viên
Bài học 10Tránh cạm bẫy quản lý vi mô
Bài học 11Cách nhận phản hồi của nhân viên
Bài học 12Phương pháp huấn luyện nhân viên
Bài học 13Cách tạo động lực cho nhân viên
Học phần 3Đánh giá hiệu quả làm việc
Bài học 14Hướng dẫn sử dụng mẫu đánh giá hiệu suất
Bài học 15Phương pháp đo lường kết quả làm việc
Bài học 16Phương pháp xếp loại nhân viên
Bài học 17Ma trận xếp loại năng lực nhân viên
Bài học 18Hướng dẫn sử dụng mẫu xếp loại nhân viên
Bài học 19Cách tổ chức họp đánh giá hiệu quả làm việc
Bài học 20Cách phát triển nhân viên có hiệu suất cao
Bài học 21Mẹo thúc đẩy nhân viên có hiệu suất ổn định
Bài học 22Cách xử lý nhân viên có hiệu suất thấp
Bài học 23Thách thức đội nhóm bằng mục tiêu kéo giãn