Khóa học online
18 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb049
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Xây dựng KPI cho các phòng ban
Bài học 1Tại sao KPI thất bại?
Bài học 2Quy trình xây dựng KPI
Bài học 3Bước 1 - Thiết lập mục tiêu định hướng
Bài học 4Bước 2 - Lựa chọn KPI phù hợp
Bài học 5Bước 3 - Đo lường KPI
Bài học 6Bước 4 - Đặt mục tiêu hiệu suất KPI
Bài học 7Bước 5 - Tổ chức họp hiệu suất
Học phần 2Xây dựng KPI để thực thi chiến lược
Bài học 8Quy trình xây dựng Thẻ điểm cân bằng BSC
Bài học 9Bước 1 - Thiết lập mục tiêu chiến lược
Bài học 10Bước 2 - Vẽ bản đồ chiến lược BSC
Bài học 11Bước 3 - Tạo thẻ điểm cân bằng BSC
Bài học 12Bước 4 - Phân bổ KPI cho các phòng ban
Bài học 13Bước 5 - Tổ chức họp chiến lược
Học phần 3Bí quyết triển khai KPI thành công
Bài học 14Cẩn thận với các KPI không có ý nghĩa
Bài học 15Xây dựng KPI cho nhân viên thì sao?
Bài học 16KPI với tiền lương 3P
Bài học 17Thu hút sự tham gia của CBNV
Bài học 18Sự khác nhau giữa KPI và OKR