Khóa học online
4 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb016
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Phát triển sản phẩm vượt mức mong đợi của khách hàng
Bài học 1Sản phẩm của bạn có phù hợp với thị trường?
Bài học 2Xác định tính năng phải có
Bài học 3Xây dựng tính năng mong đợi
Bài học 4Phát triển tính năng vượt mong đợi
Bài học 5Cẩn thận với tính năng thờ ơ
Bài học 6Thiết kế sản phẩm dựa theo VoC