Khóa học online
4 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb044
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Loại bỏ Lãng phí trong doanh nghiệp
Bài học 1Tín hiệu trực quan là gì?
Bài học 2Loại bỏ lãng phí Di chuyển và Tìm kiếm
Bài học 3Loại bỏ lãng phí Dư thừa
Bài học 4Loại bỏ Nút thắt cổ chai trong công việc
Bài học 5Giữ cho công ty luôn gọn gàng và sạch sẽ
Bài học 6Cách triển khai hệ thống tín hiệu