Khóa học online
01/01/2020
4 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Wb010
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Lập kế hoạch sự nghiệp
Bài học 13 bước lập kế hoạch sự nghiệp
Bài học 2Xác định điểm mạnh điểm yếu
Bài học 3Làm thế nào khi bạn không có điểm mạnh?
Bài học 4Cơ hội luôn ở quanh ta
Bài học 5Thiết lập mục tiêu sự nghiệp
Bài học 6Lựa chọn chiến lược thông minh