Khóa học online
7 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb039
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Kỹ năng Tạo động lực
Bài học 1Hiểu đúng về Động lực
Bài học 2Xác định niềm tin của bạn về động lực
Bài học 3Giúp nhân viên tìm ra mục đích công việc
Bài học 4Xác định động lực chủ đạo của nhân viên
Bài học 5Ghi nhận nỗ lực và thành tích của nhân viên