Khóa học online
32 Học viên đã ghi danh
Giá799000 đ349000 đ
Đăng ký ngay
ky nang ra quyet dinh
Topbanner

Làm sao để lựa chọn sáng suốt trong các quyết định?


Khóa học này giúp bạn:

  • Đưa ra các quyết định sáng suốt, kể cả trong cách tình huống cấp bách.
  • Đạt được sự cam kết và đồng thuận của nhân viên trong các phương án bạn đưa ra.
  • Phân tích thấu đáo trong các quyết định đòi hỏi chất lượng cao.
  • Kết hợp lý trí và cảm xúc để ra quyết định hiệu quả hơn.
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Phong cách ra quyết định
Bài học 1Quyết định đúng tạo thành công
Bài học 23 phong cách ra quyết định
Học phần 2Quyết đoán trong tình huống khẩn cấp
Bài học 3Ra quyết định tốc độ với vòng lặp ODA
Bài học 4Lựa chọn nhanh với phân tích ưu nhược điểm
Bài học 5Phân tích các phương án với ma trận tiêu chí đánh giá
Bài học 6Hạn chế rủi ro trong các quyết định gấp rút
Học phần 3Đảm bảo chất lượng trong quyết định quan trọng
Bài học 7Tránh tâm lý thiên vị
Bài học 8Thiết lập tư duy phản biện
Bài học 9Ứng dụng 6 chiếc mũ tư duy để ra quyết định
Bài học 10Rà soát quá trình suy luận
Học phần 4Đạt được sự đồng thuận của đội nhóm
Bài học 11Tránh tư duy tập thể
Bài học 12Phương pháp tham gia từng phần
Bài học 13Phương pháp bỏ phiếu đồng thuận
Bài học 14Phương pháp chấm điểm ưu tiên borda
Bài học 15Phân tích chống đối & ủng hộ
Học phần 5Quyết định bằng lý trí hay cảm xúc
Bài học 16Bạn có bị cảm xúc chi phối trong các quyết định?
Bài học 17Quyết định bằng cảm xúc có tốt không?
Bài học 18Làm thế nào cân bằng lý trí và cảm xúc trong các quyết định?
Bài học 19Học hỏi từ các quyết định sai lầm
Học phần 6Biểu mẫu ứng dụng