Khóa học online
9 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb063
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Kỹ năng Quản lý thời gian
Bài học 1Thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu?
Bài học 2Công cụ Close To-do-list
Bài học 3Kỹ thuật Ưu tiên ABCD
Bài học 4Nguyên tắc Bật 1 bóng đèn
Bài học 5Phương pháp Từ chối khéo léo
Bài học 6Kỹ thuật Phân khúc thời gian