Khóa học online
7 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb056
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Kỹ năng Lập kế hoạch
Bài học 1Phương pháp AB Gapping
Bài học 2Kỹ thuật thiết lập Mục tiêu OKR
Bài học 3Tam giác phân tích hiện trạng
Bài học 4Phương pháp lập kế hoạch Ngược
Bài học 5Công cụ phát triển ý tưởng
Bài học 6Ma trận lựa chọn ý tưởng thông minh
Bài học 7Mô thức thành công