Khóa học online
6 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb042
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Kỹ năng Huấn luyện
Bài học 1Xác định nhu cầu đào tạo
Bài học 2Lập kế hoạch phát triển cho nhân viên
Bài học 3Đào tạo tập trung và cầm tay chỉ việc
Bài học 4Ma trận kỹ năng động lực
Bài học 5Huấn luyện theo ma trận kỹ năng động lực
Bài học 6Đánh giá hiệu quả đào tạo