Khóa học online
7 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb040
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Kích hoạt Tư duy Sáng tạo
Bài học 1Thấu hiểu sự Sáng tạo
Bài học 2Kỹ thuật Kích phá não
Bài học 3Kỹ thuật tư duy Ngược
Bài học 4Cách tư duy Đa chiều
Bài học 5Kết nối với thứ chẳng liên quan
Bài học 6Biến ý tưởng thành hiện thực