Khóa học online
30 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb011
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Hướng dẫn triển khai OKR cho đội nhóm
Bài học 1Thiết lập mục tiêu OKR cho đội nhóm
Bài học 2Phát triển Sáng kiến triển khai OKR
Bài học 3Họp hội thoại Check-in
Bài học 4Thiết lập mục tiêu OKR cho nhân viên
Bài học 5Thực hiện hội thoại Feedback
Bài học 6Quy trình triển khai OKR