Khóa học online
8 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb045
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Hướng dẫn tổ chức cuộc họp hiệu quả
Bài học 1Nên tổ chức họp khi nào?
Bài học 25 bước lập kế hoạch trước cuộc họp
Bài học 3Thiết kế cấu trúc cuộc họp
Bài học 4Tăng cường sự tham gia của các thành viên
Bài học 5Các cuộc họp đặc biệt
Bài học 6Lưu ý quan trọng của việc họp