Khóa học online
15 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb061
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Hệ thống giao việc tự động
Bài học 1Hệ thống Giao việc tự động
Bài học 2Lập bảng giao việc
Bài học 3Tạo ID tự động cho từng nhiệm vụ
Bài học 4Thiết lập danh mục nhân viên
Bài học 5Tạo chức năng chọn Deadline chuẩn
Bài học 6Tạo tài liệu đính kèm nhiệm vụ
Bài học 7Thiết lập chu kỳ giao việc
Bài học 8Tạo giao diện cho bảng giao việc
Bài học 9Lập bảng nhiệm vụ cho nhân viên
Bài học 10Giao việc tự động cho nhân viên
Bài học 11Tạo nhiệm vụ tự động cho nhân viên (nâng cao)
Bài học 12Phê duyệt kết quả làm việc của nhân viên
Bài học 13Trả kết quả phê duyệt về cho nhân viên
Bài học 14Nhân bản hệ thống giao việc cho nhiều nhân viên
Bài học 15Cập nhật tiến độ tự động (Phần 1)
Bài học 16Cập nhật tiến độ tự động (Phần 2)
Học phần 2Hệ thống báo cáo và cảnh báo
Bài học 17Phản hồi và gửi email tự động
Bài học 18Cảnh báo tự động bằng màu sắc
Bài học 19Báo cáo tiến độ tự động
Bài học 20Báo cáo đúng hẹn và trễ hẹn
Bài học 21Báo cáo theo từng nhân viên
Bài học 22Tạo báo cáo trực quan bằng biểu đồ
Bài học 23Chuẩn hóa và nhân bản nhiều Báo cáo
Bài học 24Phân quyền sử dụng file
Bài học 25Bảo vệ các thông tin quan trọng
Bài học 26Tra cứu lịch sử và lấy lại dữ liệu đã mất