Khóa học online
6 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb048
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Giải quyết vấn đề bằng logic
Bài học 1Xác định đúng vấn đề
Bài học 2Chẩn đoán đúng nguyên nhân
Bài học 3Lựa chọn đúng giải pháp
Bài học 4Làm gì khi có quá nhiều vấn đề cùng lúc?
Bài học 5Cách giải quyết vấn đề phức tạp
Bài học 6Xử lý vấn đề liên phòng ban
Bài học 7Vấn đề là một người bạn
Bài học 84 phong cách giải quyết vấn đề
Bài học 9Tranh cãi mang tính xây dựng