Khóa học online
6 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb020
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 1Quy trình Ra quyết định
Bài học 1Quyết định đúng tạo thành công
Bài học 23 phong cách ra quyết định
Bài học 3Ra quyết định gấp rút với ODA
Bài học 4Lựa chọn nhanh với phân tích ưu nhược
Bài học 5Ma trận tiêu chí lựa chọn
Bài học 6Kiểm soát rủi ro trong các quyết định gấp rút
Học phần 2Chiến thắng trò chơi tâm trí
Bài học 7Tránh tâm lý thiên vị
Bài học 8Thiết lập tư duy phản biện
Bài học 9Ứng dụng 6 chiếc mũ tư duy
Bài học 10Rà soát quá trình suy luận
Bài học 11Tránh tư duy tập thể
Học phần 3Đạt được sự đồng thuận
Bài học 12Phương pháp tham gia từng phần
Bài học 13Phương pháp bỏ phiếu đồng thuận
Bài học 14Phương pháp chấm điểm Borda
Bài học 15Phân tích chống đối và ủng hộ
Học phần 4Cảm xúc và lý trí trong quyết định
Bài học 16Bạn có bị cảm xúc chi phối?
Bài học 17Quyết định bằng cảm xúc có tốt không?
Bài học 18Làm thế nào cân bằng cảm xúc và lý trí?
Bài học 19Học hỏi từ các quyết định sai lầm