Khóa học online
4 Học viên đã ghi danh
GiáMiễn phí
Đăng ký ngay
Wb08
hướng dẫn okr cho ceo
Học phần 14 chiến lược đầu tư cho sản phẩm
Bài học 1Thấu hiểu vòng đời sản phẩm
Bài học 2Thiết lập 3 miền tăng trưởng
Bài học 3Ma trận sản phẩm Boston
Bài học 4Khởi đầu với Dấu hỏi và Ngôi sao
Bài học 5Cái kết Bò sữa hay Chó ghẻ
Bài học 6Xây dựng chiến lược đầu tư cho sản phẩm