Category

Tư duy sáng tạo

Phương pháp đóng góp ý kiến của Crawford

Posted on12 Th12 2019
Tạo ra ý tưởng từ nhiều sự đóng góp Làm thế nào để bạn mở khóa tri thức và thu thập ý tưởng từ đội nhóm, bộ phận hoặc thậm chí cả tổ chức? Và làm thế nào bạn làm điều này theo cách mà mọi người đều tiếp nhận…

Chiến lược sáng tạo của Disney

Posted on12 Th12 2019
Kết hợp trí tưởng tượng với kế hoạch Khi nói đến kế hoạch sáng tạo, thật khó tìm ra cách thích hợp để biến suy nghĩ tưởng tượng thành chiến lược kinh doanh cụ thể. Bạn cần có ước mơ lớn để đưa ra cách giải quyết vấn đề. Đồng…

Kỹ thuật Brainstorming

Posted on12 Th12 2019
Tạo ra ý tưởng sáng tạo Bạn có thường Brainstorming để giải quyết một vấn đề? Rất có thể bạn đã sử dụng nó ít nhất một lần, ngay cả khi bạn không nhận ra nó. Trong nhiều thập kỷ, mọi người đã sử dụng Brainstorming tạo ra ý tưởng,…

4 bước Brainstorming câu hỏi với Starbursting

Posted on12 Th12 2019
Hiểu ý tưởng mới bằng cách Brainstorming một loạt các câu hỏi Khi một đồng nghiệp đề xuất một sản phẩm hay ý tưởng mới và bạn đang cố gắng hiểu nó và làm thế nào để thực hiện đề xuất đó, một phản ứng điển hình đó là đặt…

Biến ý tưởng thành hiện thực

Posted on12 Th12 2019
Hành động! Đã bao lần bạn nghĩ tới một ý tưởng thực sự tuyệt vời? Có lẽ là một cái gì đó cách mạng hóa cách thức hoạt động của văn phòng. Hay đó là một sản phẩm tuyệt vời có thể thu hút hàng triệu người trên toàn thế…

Tạo ra ý tưởng mới

Posted on12 Th12 2019
Suy nghĩ khác biệt và sáng tạo "Chúng ta cần nghĩ khác đi!" "Vấn đề này cần một số ý tưởng mới!" "Chúng ta cần sáng tạo hơn" Có phải những thông điệp như vậy đang ngày càng xuất hiện ở nơi làm việc của bạn? Đối mặt với những…

Cải thiện sản phẩm, dịch vụ với SCAMPER

Posted on12 Th12 2019
Cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ Có thể khó để tìm ra một ý tưởng mới khi bạn cố gắng phát triển hoặc cải tiến một sản phẩm hoặc dịch vụ. Kỹ thuật tư duy sáng tạo SCAMPER có thể giúp bạn. Công cụ này giúp bạn tạo ra…

Kỹ thuật brainstorming ngược

Posted on12 Th12 2019
Cách tiếp cận khác đối với brainstorming  Brainstorming ngược giúp bạn giải quyết vấn đề bằng cách kết hợp Kỹ thuật Brainstorming và Kỹ thuật đảo ngược. Bằng cách kết hợp những điều này, bạn có thể mở rộng việc sử dụng kỹ thuật Brainstorming để đưa ra những ý…

Phân tích Kano

Posted on12 Th12 2019
Cung cấp sản phẩm hiệu quả Mô hình phân tích Kano là một kỹ thuật hữu ích để quyết định xem nên đưa tính năng nào vào sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó giúp bạn thoát khỏi tư duy tối đa lợi nhuận bằng cách kết hợp càng nhiều tính…