Category

Kỹ năng lãnh đạo

Công cụ khám phá khát khao lãnh đạo trong bạn

Posted on30 Th10 2015
Niềm khát khao dẫn dắt đội nhóm là điều kiện tiên quyết và cơ bản nhất để trở thành một nhà lãnh đạo. Phải nói rằng, khá khó để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả; và nếu bạn không chuẩn bị để làm việc này, hoặc nếu như,…

4 kỹ năng của nhà lãnh đạo hiệu quả

Posted on29 Th10 2015
Nhà lãnh đạo hiệu quả sở hữu đặc điểm hay kỹ năng gì đặc biệt? Theo dõi bài viết này bạn sẽ tìm được câu trả lời với hai bước: Đánh giá hiệu quả công việc lãnh đạo Tiếp cận bộ 4 đặc điểm và kỹ năng của nhà lãnh…

3 Công cụ thổi bùng động lực cho nhà lãnh đạo

Posted on27 Th10 2015
Làm thế nào thúc đẩy động lực lãnh đạo mạnh mẽ trong bạn? Sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ biết cách tự tạo động lực cho chính mình thông qua 3 bước: Hóa giải các yếu tố làm suy giảm động lực của bạn. Chuyển hóa các…