Category

Quản trị doanh nghiệp

Cẩm nang Quản trị Tinh gọn

Posted on19 Th9 2018
Lean là gì? Đơn giản, lean có nghĩa là tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng – với một lượng tài nguyên ít hơn. Chính vì điều đó nên Nhất đã tổng hợp lại các bài viết về Quản trị tinh gọn (lean) trên Blog để bạn có thể dễ dàng tham…

Hướng dẫn ứng dụng Kaizen

Posted on15 Th8 2018
Kaizen là gì? Hãy hình dung! Một nhân viên chạy đến và đề xuất ý tưởng tiết kiệm chi phí cho công ty, bạn phản ứng như thế nào? Vỗ tay? Điều gì sẽ xảy ra nếu các ý tưởng cải tiến giúp tăng năng suất và giảm chi phí -…

Hướng dẫn phân tích và cải tiến quy trình kinh doanh

Posted on17 Th7 2018
Làm thế nào bạn tăng hiệu quả cho quy trình kinh doanh của công ty? Trong kinh doanh, bạn càng tạo ra nhiều giá trị, thì càng có nhiều người sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp và họ sẽ tiếp tục mua. …

Tăng năng suất lao động với Công cụ 5S

Posted on16 Th7 2018
Công ty bạn được sắp xếp hiệu quả như thế nào? Ví dụ: bàn làm việc của nhân viên có thường xuyên lộn xộn, đội nhóm phải dành nhiều thời gian tìm kiếm công cụ và tài nguyên cần thiết để thực hiện công việc? Bố trí môi trường làm…

5 nguyên lý quản trị doanh nghiệp tinh gọn (Lean)

Posted on26 Th6 2018
Quản trị tinh gọn (lean) là gì? Ý tưởng cốt lõi của hệ thống quản trị tinh gọn (lean) là tối đa hóa giá trị cho khách hàng, đồng thời giảm thiểu lãng phí. Đơn giản, lean có nghĩa là tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng -…

8 lãng phí doanh nghiệp phải tìm cách loại bỏ

Posted on18 Th6 2018
Lãng phí là gì? Lãng phí là những hoạt động không mang lại giá trị cho khách hàng hoặc khách hàng không mong đợi. Như vậy, loại bỏ lãng phí chính là loại bỏ mọi hoạt động không mang lại giá trị cho khách hàng. Ở góc độ tạo giá trị,…