Category

Quản trị doanh nghiệp

Chiến lược Đại dương xanh

Posted on01 Th7 2019
Chiến lược đại dương xanh là việc doanh nghiệp theo đuổi đồng thời Sự khác biệt cho sản phẩm dịch vụ và Chi phí thấp - để tạo ra nhu cầu mới và mở ra một thị trường mới - không có sự cạnh tranh. Hãy hình dung, Thị trường…

5 bước Quản trị dựa trên Dữ liệu

Posted on28 Th5 2019
Chúng ta thường nhắc đến “sự nhạy bén” trong kinh doanh. Các doanh nhân thành công được đánh giá cao bởi sự nhanh nhạy trong các quyết định chớp thời cơ của họ. Thị trường đã phân mảnh, Nói về việc ra quyết định trong kinh doanh, tôi phát hiện…

Ví dụ về cách ứng dụng Thẻ điểm cân bằng BSC

Posted on13 Th4 2019
Năm 1992, Thẻ điểm cân bằng BSC lần đầu tiên được công bố trên HBR, công cụ này cung cấp cho các giám đốc điều hành một khuôn khổ toàn diện để: Chuyển các mục tiêu chiến lược của công ty thành một bộ các biện pháp hiệu suất (KPI)…

5 phương pháp Quản lý Dự án bạn nên sử dụng

Posted on09 Th4 2019
Triển khai dự án cho khách hàng là công việc hàng ngày của tôi. Vì vậy, tôi luôn phải động não, hợp tác và giải quyết các vấn đề trong nhiều bối cảnh và kích cỡ khác nhau. Bạn có thể đang gặp khó khăn với tiến độ và kết…

Tìm ra Tử huyệt giúp doanh nghiệp Tăng trưởng

Posted on06 Th4 2019
Tăng trưởng - tăng trưởng bền vững - không tự nhiên xảy ra. Chắc chắn, bạn phải làm việc chăm chỉ; chính xác hơn là: Bạn phải làm việc chăm chỉ vào những điều Đúng đắn. Sẽ thật lãng phí, khi doanh nghiệp đổ nguồn lực vào những việc không…

Tại sao doanh nghiệp cần Đổi mới? 4 bước triển khai

Posted on04 Th4 2019
Bạn từng nghe thấy khẩu hiệu: Đổi mới hay là Chết. Tôi search thử Google từ khóa “Đổi mới” và có 301.000.000 kết quả. Con số này cho thấy sự phổ biến của nhu cầu đổi mới trong doanh nghiệp. Bạn muốn đổi mới? Nhưng thực tế, Từ “khẩu hiệu”…