Category

Quản trị doanh nghiệp

PMS 2.0 – Quản lý hiệu suất liên tục

Posted on06 Th9 2020
Quản lý hiệu suất đang trải qua một cuộc cách mạng trên toàn thế giới: Chuyển đổi từ PMS 1.0 sang PMS 2.0 Tại sao? Bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân, hãy đọc bài viết này: Thất bại đáng buồn của Quản lý hiệu suất truyền thống PMS 1.0 PMS…

Thu thập VoC: Kỹ thuật phỏng vấn khách hàng JTBD

Posted on27 Th4 2020
Phỏng vấn để thu thập VoC của khách hàng sẽ giúp bạn: Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng; Thúc đẩy nhiều khách hàng tiềm năng, bán hàng và doanh thu. Để có được cuộc phỏng vấn khách hàng hiệu quả, bạn có thể sử dụng các khuôn khổ đã…

SLA là gì? Sức mạnh của cam kết nội bộ

Posted on17 Th4 2020
Dịch vụ, dịch vụ và chất lượng dịch vụ! Chúng ta đang sống trong nền kinh tế dịch vụ. Cạnh tranh là rất lớn! Nếu bạn muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, thì SLA chính là một công cụ tuyệt vời! SLA là gì? SLA (service level agreement) là…

4 cách Hiệp lực trong kinh doanh

Posted on15 Th4 2020
Hiệp lực là một trong những thuật ngữ bị lạm dụng và hiểu lầm nhiều nhất trong kinh doanh. Thành thật mà nói, hiệp lực là một trong những hình thức giá trị quan trọng nhất khi đưa ra quyết định chiến lược. Tại sao các công ty hợp nhất?…

Phân tích Giá trị tài chính của công ty

Posted on15 Th4 2020
Loại hình kinh doanh tồi tệ nhất là đòi hỏi vốn đáng kể để tăng trưởng và sau đó thu lại được ít hoặc không thu lại được tiền. Warren Buffett - Nhà đầu tư huyền thoại. Bạn có cho rằng lợi nhuận và doanh thu là thành phần quan…

8 cách tạo Lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Posted on15 Th4 2020
Nếu bạn không có lợi thế cạnh tranh, đừng cạnh tranh. Jack Welch, Cựu CEO của General Electric Để tăng trưởng doanh thu và giá trị lâu dài, điều tối quan trọng là tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Nếu một công ty không có bất kỳ lợi…

Cây lợi nhuận là gì?

Posted on15 Th4 2020
Cây lợi nhuận là một công cụ đơn giản - giúp bạn phân tích tình hình tài chính của công ty. Khi nói đến lợi nhuận: Lợi nhuận của bạn đang tăng hay giảm? Nếu đang giảm, có phải do sụt giảm doanh thu, hay tăng chi phí, hay là…

Giá trị Khách hàng là gì?

Posted on12 Th4 2020
Từ rất sớm, Sam Walton đã nhận ra tầm quan trọng của Giá trị Khách hàng: “Chỉ có một người chủ: Khách hàng. Và anh ta có thể đuổi việc tất cả mọi người trong công ty, từ chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng tiền…
1 2 3 7