Bài viết

chiến lược và chiến thuật okr
18 Th8 2019

Chiến lược và Chiến thuật OKR

Một quan niệm sai lầm phổ biến là OKR chỉ hoạt động theo chu kỳ hàng quý, đó là mô hình mà Google đã sử dụng cho đến năm 2011. Sau khi giữ lại vai trò CEO tại Google, Larry Page đã quyết định áp dụng cả OKR hàng năm và hàng quý.

Tôi chỉ có thể suy đoán về điều gì đã thúc đẩy quyết định của Larry Page, nhưng hầu hết các công ty cuối cùng phát hiện ra rằng việc sử dụng OKR ngắn hạn có thể khiến các nhóm bỏ lỡ bức tranh lớn và chỉ tập trung vào những gì họ có thể hoàn thành trong vòng 3 tháng.

Hầu hết các công ty triển khai OKR đều hiểu rằng các mục tiêu khác nhau có nhịp điệu khác nhau, bởi vì, các mục tiêu chiến thuật có xu hướng thay đổi nhanh hơn nhiều so với các mục tiêu chiến lược.

Vì vậy, OKR tách rời chiến lược và chiến thuật bằng cách áp dụng mô hình lồng nhau, như tôi đã đề cập trong bài viết Mục tiêu OKR là gì?

  • Một nhịp Chiến lược với OKR cấp cao, dài hạn hơn cho công ty. Tổ chức nên duy trì một cuộc trò chuyện liên tục về chiến lược và xem xét OKR của công ty khi cần thiết.
  • Một nhịp Chiến thuật với OKR ngắn hạn cho các đội nhóm (phòng/ban).
  • Một nhịp theo dõi thường xuyên hơn để theo dõi kết quả trên đường đi.

Hãy nghĩ về các OKR chiến lược (cấp cao) sẽ khiến ban giám đốc quan tâm – nếu bạn chọn nó cho họ.

Một mô hình tôi thấy trong việc áp dụng OKR thành công là:

  • OKR chiến lược hàng năm cho công ty (và đôi khi cho các đơn vị kinh doanh lớn trong công ty).
  • OKR chiến thuật hàng quý cho các đội (phòng/ban).
  • Rà soát và đánh giá hàng tháng/tuần để theo dõi kết quả.

Một số tổ chức cũng thiết lập OKR hàng quý cho cấp công ty, nhưng trong giai đoạn đầu, tôi không khuyến nghị điều đó.

Chọn nhịp OKR riêng cho công ty của bạn

Điều quan trọng, cần lưu ý, là các tổ chức có thể tùy chỉnh nhịp cho nhu cầu của mình. Ví dụ: Tôi sử dụng chu kỳ OKR chiến lược là một năm, trong khi các nhóm thiết lập OKR cứ sau 3 tháng. Với cá nhân là 1 tháng (dự kiến sau này sẽ nâng lên 3 tháng).

Một số công ty quốc tế, tôi tìm hiểu trên mạng, đang áp dụng các nhịp ngắn hơn cho OKR, như Salim Ismail đã viết:

Nhiều tổ chức hiện đang triển khai OKR với tần số cao – nghĩa là mục tiêu mỗi tuần, tháng hoặc quý cho mỗi cá nhân hoặc nhóm.

Hầu hết, thực trạng các nhóm cố gắng thiết lập OKR hàng tháng đang sử dụng OKR làm danh sách việc cần làm (to-do-list).

Một số công ty sử dụng OKR để đo lường hiệu suất (KPI) cho các đội nhóm, với nhịp hàng quý, bởi vì bạn cần thời gian để phát triển các sáng kiến cải thiện hiệu suất, đo lường tác động của chúng và tiếp tục cải tiến sáng kiến đó.

Theo nguyên tắc chung:

  • Nhịp càng ngắn thì chi phí thiết lập mục tiêu OKR càng nhỏ.
  • Và nhịp càng dài, thì sự không chắc chắn trong kinh doanh càng thấp.

Vì vậy, để áp dụng các chu kỳ ngắn hơn, bạn phải đảm bảo rằng bạn có một quy trình hợp lý để phát triển OKR, không thì bạn sẽ mất quá nhiều thời gian để đặt mục tiêu.

Mặt khác, nếu thị trường của bạn thay đổi quá nhanh, chu kỳ OKR dài hơn sẽ không hữu ích với bạn.

Nếu bạn đang bắt đầu với OKR, tôi khuyên bạn nên sử dụng nhịp chiến thuật hàng quý với đánh giá giữa quý. Điều đó sẽ cho phép bạn tìm hiểu và điều chỉnh mô hình của mình. Hầu hết các tổ chức có thể làm việc với nhịp này.

Nhịp OKR riêng biệt cho mỗi đội nhóm?

Một số công ty triển khai OKR lâu năm, có nhịp điệu riêng biệt cho các phòng/ban khác nhau. Ví dụ: đặt OKR hàng năm cho nhóm bán hàng, trong khi, sử dụng OKR hàng quý cho các nhóm kỹ thuật và sản phẩm.

Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với cùng một nhịp cho mọi người vì nó làm giảm sự phức tạp.

Cách tiếp cận tốt nhất là có một buổi giới thiệu OKR, bắt đầu với một mô hình đơn giản hơn và phát triển nó khi bạn học hỏi được nhiều hơn về OKR.

Cuối cùng, nếu bạn muốn cố gắng thiết lập các nhịp OKR khác nhau trong tổ chức của mình, bạn nên tối đa khả năng đồng bộ hóa về cùng 1 nhịp.

Chia sẻ cho Đồng nghiệp, nếu bạn thấy hữu ích!

hướng dẫn okr cho ceo
shares