Bài viết

19 Th1 2019

Bạn đang lãnh đạo đội nhóm như thế nào?

Tôi tin rằng,

Cách hiểu” về lãnh đạo, sẽ quyết định cách một người “dẫn dắt” đội nhóm của anh ta.

Một khách hàng của tôi “gieo rắc” nỗi sợ hãi trải khắp doanh nghiệp (hơn 5000 người), bởi vì anh ta tin rằng kỷ luậtáp lực giúp đội nhóm đạt được mức hiệu suất cao hơn. Và

Nhiều chuyên gia khuyên rằng anh không nên sử dụng phong cách lãnh đạo độc tài như vậy. Thực tế thì sao?

Suốt 12 năm qua, doanh nghiệp này vẫn đang phát triển rầm rộ. Và chưa có dấu hiệu dừng lại…

Một khách hàng khác với quy mô nhỏ hơn, anh đặt mục tiêu 5 năm, doanh nghiệp tái cấu trúc 4 công ty con thành công. Với niềm tin rằng con người là khối tài sản quan trọng nhất chưa được khai phá. Không có bất kỳ giới hạn nào về khả năng của một người. Vì vậy

Huấn luyệntrao quyền là 2 từ được anh nhắc đến nhiều lần trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Còn bạn thì sao?

Bạn tin vào điều gì? Niềm tin của bạn đã quyết định cách bạn dẫn dắt đội nhóm như thế nào?

Niềm tin à? Thú thực là câu hỏi đó chưa quan trọng đâu.

Đây mới thực sự là câu hỏi quan trọng ngay bây giờ:Có hiệu quả không?

Bạn có cách lãnh đạo của riêng mình, và nó đạt hiệu quả, hãy tiếp tục!

Ngược lại,

Nếu bạn thấy cách lãnh đạo hiện tại chưa đạt hiệu quả, hoặc bạn muốn một mức độ hiệu quả cao hơn (đột phá hơn nữa) thì có thể xem xét tới việc thay đổi.

Thay đổi ư? Bắt đầu từ đâu?

Hành trình “Từ gốc tới ngọn”:

  1. Niềm tin của bạn về mối quan hệ giữa con người và hiệu suất. Dẫn tới
  2. Định nghĩa riêng của bạn về lãnh đạo. Cuối cùng
  3. Bạn dẫn dắt đội nhóm theo cách đó. Đúng rồi! Cái cách đó đó, chỉ bạn mới hiểu cái cách đó đó của bạn.

Gốc mà không đổi, ngọn sao có thể thay, nói gì đến hoa trái.

Hãy kể câu chuyện của riêng bạn!

Chia sẻ cho Đồng nghiệp, nếu bạn thấy hữu ích!

hướng dẫn okr cho ceo
shares