Day

Tháng Tư 7, 2021

Tại sao cần Xây dựng Văn hóa học tập? 5 mẹo triển khai

Posted on07 Th4 2021
Tôi tin rằng việc học hỏi liên tục giống như dòng máu chảy trong huyết quản của một doanh nghiệp. Nếu việc học dừng lại, sự đổi mới dừng lại. Và nếu đổi mới dừng lại, sự tiến bộ cũng vậy. Sản phẩm sẽ dần mất lợi thế cạnh tranh và…

Quản lý: Đúng người Đúng việc

Posted on07 Th4 2021
Ai đang ở trên xe buýt? Theo huyền thoại Jim Collins, thì đây là câu hỏi quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo phải tự hỏi chính mình. Hãy coi công ty là một chiếc xe buýt: Chọn đúng hành khách lên xe - chính là chìa khóa thành…