Day

Tháng Ba 16, 2021

8 lãng phí (lean) doanh nghiệp phải tìm cách loại bỏ

Posted on16 Th3 2021
Lãng phí là gì? Lãng phí là những hoạt động không mang lại giá trị cho khách hàng hoặc khách hàng không mong đợi. Như vậy, loại bỏ lãng phí chính là loại bỏ mọi hoạt động không mang lại giá trị cho khách hàng. Ở góc độ tạo giá trị,…

Biến nỗi đau của khách hàng thành cơ hội kinh doanh

Posted on16 Th3 2021
Nhà tâm lý học người Mỹ - Ellis Paul Torrance - quan sát thấy rằng: "Nhiều ý tưởng sáng tạo được sinh ra từ sự thấu cảm với nỗi đau của khách hàng". Nhà kinh doanh thành công bởi vì họ biết sử dụng trí tưởng tượng để biến nỗi…