Day

Tháng Ba 8, 2021

Làm sao để Khen thưởng Nhân viên đúng cách?

Posted on08 Th3 2021
Hãy tưởng tượng: Một thành viên trong nhóm vừa giúp công ty tránh khỏi việc bị mất một khoản lãng phí khổng lồ (nhờ quy trình mà cô ấy đã dành cả tuần để thiết kế). Vừa hay, sắp tới ngày 8/3, đây là một cơ hội tốt để khen…