Day

Tháng Hai 22, 2021

Kỹ năng Lãnh đạo

Posted on22 Th2 2021
Làm thế nào bạn nâng cao Năng lực lãnh đạo? Đơn giản thôi! Hãy chọn một mô hình lãnh đạo phù hợp và đi theo nó: Warren G. Bennis: Lãnh đạo là người làm việc đúng; Quản lý là người làm đúng việc.  Dwight D. Eisenhower: Lãnh đạo là nghệ…

21 nguyên tắc VÀNG trong nghệ thuật lãnh đạo

Posted on22 Th2 2021
Trong cuốn sách “21 luật không thể tranh cãi về tài năng lãnh đạo - Áp dụng chúng và mọi người sẽ đi theo bạn", khi chúng ta thực hiện được 21 nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo này, chúng ta sẽ thật sự thành công trong việc…