Day

Tháng Hai 5, 2021

4 Chiến lược Lương thưởng Khôn ngoan

Posted on05 Th2 2021
Cấu trúc lương thưởng của bạn như thế nào? Trả lương theo thời gian hay theo kết quả công việc? Có tiền thưởng không? Nếu có, thì khoản tiền thưởng này liên quan đến hiệu suất cá nhân, hiệu suất của nhóm, hay là cả hai? Những người gắn bó…

Lãnh đạo cấp độ 5

Posted on05 Th2 2021
Để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, bạn phải phát triển các kỹ năng của mình. Điều gì làm cho các nhà lãnh đạo vĩ đại? Sự can đảm? Sự nhạy bén trong kinh doanh? Kiến thức chuyên môn? Hay khả năng tổ chức của họ? Các nhà…