Day

Tháng Một 29, 2021

5 bước Khảo sát Khách hàng hiệu quả

Posted on29 Th1 2021
“Tại sao bạn muốn khảo sát khách hàng?” Câu trả lời phổ biến là: "vì tôi có thể thu thập thêm thông tin về khách hàng của mình" hoặc "vì tôi có thể hiểu rõ hơn về khách hàng". Mặc dù những câu trả lời này không hề sai, nhưng…