Day

Tháng Một 13, 2021

Thu thập VoC: Kỹ thuật phỏng vấn khách hàng JTBD

Posted on13 Th1 2021
Phỏng vấn để thu thập VoC của khách hàng sẽ giúp bạn: Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng; Thúc đẩy nhiều khách hàng tiềm năng, bán hàng và doanh thu. Để có được cuộc phỏng vấn khách hàng hiệu quả, bạn có thể sử dụng các khuôn khổ đã…