Day

Tháng Mười Hai 22, 2020

4 Nguyên tắc để xây dựng Đội nhóm gắn kết

Posted on22 Th12 2020
1. Cùng chung một MỤC TIÊU Đây là nguyên tắc đầu tiên và cũng là tiên quyết để xây dựng đội nhóm gắn kết. Nếu không có chung mục đích, nhóm sẽ không còn là một nhóm nữa, đó đơn giản chỉ là phép cộng của những cá nhân với…