Day

Tháng Mười Hai 16, 2020

Hướng dẫn xây dựng Bản đồ trải nghiệm khách hàng

Posted on16 Th12 2020
Bản đồ Trải nghiệm Khách hàng là gì? Bản đồ trải nghiệm khách hàng là: Bức tranh toàn diện về nhu cầu (nỗi đau và mong muốn) của khách hàng. Trong suốt cuộc hành trình, họ đi tìm kiếm và sử dụng sản phẩm/dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu…