Day

Tháng Năm 25, 2020

Lãnh đạo dựa trên Thế mạnh

Posted on25 Th5 2020
Lãnh đạo không nhất thiết là một người hoàn hảo, nhưng đội nhóm vẫn chạm đích thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ: Tìm hiểu về mô hình “lãnh đạo dựa trên thế mạnh”, Phát triển bản thân và nhân viên. 1. Tình huống Tấn đã gia nhập…