Day

Tháng Tư 28, 2020

10 kỹ năng nhà Lãnh đạo cần có để thành công

Posted on28 Th4 2020
Năm 2014, các chuyên gia tư vấn phát triển lãnh đạo Jack Zenger và Joseph Folkman công bố kết quả của một nghiên cứu mà họ thực hiện về những kỹ năng mà các nhà lãnh đạo cần phải có để thành công. Họ đã yêu cầu hơn 330.000 chủ…