Day

Tháng Tư 27, 2020

Thu thập VoC: Kỹ thuật phỏng vấn khách hàng JTBD

Posted on27 Th4 2020
Phỏng vấn để thu thập VoC của khách hàng sẽ giúp bạn: Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng; Thúc đẩy nhiều khách hàng tiềm năng, bán hàng và doanh thu. Để có được cuộc phỏng vấn khách hàng hiệu quả, bạn có thể sử dụng các khuôn khổ đã…