Day

Tháng Ba 17, 2020

3 bước phân tích chuỗi Giá trị của doanh nghiệp

Posted on17 Th3 2020
Phân tích chuỗi giá trị là công cụ hữu ích để tìm cách tạo Giá trị lớn nhất cho khách hàng. Trong kinh doanh, Chúng ta đầu tư vào các nguyên liệu đầu vào và "thêm giá trị" bằng cách biến chúng thành các sản phẩm/dịch vụ có giá trị…