Day

Tháng Ba 11, 2020

7 bước phát triển doanh nghiệp theo mô hình kim tự tháp

Posted on11 Th3 2020
Quản lý 7 bước phát triển của doanh nghiệp. Hãy tưởng tượng, Bạn phụ trách một công ty kinh doanh nhỏ. Mặc dù công ty vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhưng nó có tiềm năng đáng kinh ngạc. Bạn muốn đảm bảo nó phát triển, nhưng bạn cũng…

Chọn cách phân khúc thị trường mục tiêu

Posted on11 Th3 2020
Hiểu các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Hãy tưởng tượng rằng tổ chức của bạn sở hữu một chuỗi câu lạc bộ thể hình cao cấp trên khắp đất nước. Rõ ràng, thị trường của bạn bao gồm tất cả những người quan tâm đến việc duy trì…