Day

Tháng Một 13, 2020

Nổi cơn tam bành? 12 cách kiềm chế sự Tức giận

Posted on13 Th1 2020
Tìm hiểu 12 cách kiểm soát cảm xúc tức giận và hung hăng. Cảm xúc Tức giận là một loại axit cực mạnh, gây tổn hại bình đựng nước. Vấn đề là loại axit này thường ăn sâu bám rễ lâu hơn bất cứ thứ gì khác. (Mark Twain) Tất…